Szanowni Państwo

Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie


Z początkiem roku szkolnego 2023/24 ruszył program „Sportowe Talenty”, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Zgodnie z założeniami, głównym celem programu jest uzyskanie kompleksowej diagnozy kondycji fizycznej polskich dzieci i młodzieży, a ponadto odkrywanie wśród uczniów sportowych talentów, zachęcanie ich do podejmowania różnorodnej aktywności fizycznej oraz promocja sportu wśród dzieci i młodzieży.

W ramach tego programu, w marcu i kwietniu we wszystkich szkołach prowadzone będą próby sprawności dla dzieci i młodzieży.
Wśród testów, które będą przeprowadzane znalazły się:

bieg 10x5 m – jako pomiar przejawiania się zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-kwasomlekowe. beep–test – 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany wg protokołu dla testu Eurofit – jako pomiar zdolności wytrzymałościowych (w biegu). podpór leżąc przodem na przedramionach, plank („deska”) – jako pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych (całego ciała). skok w dal z miejsca – jako pomiar przejawiania się zdolności siłowo-szybkościowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-niekwasomlekowe. Wyniki przeprowadzanych testów sprawnościowych nie będą mieć wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

W ramach realizacji programu, szkoły zostały zobowiązane do wprowadzenia wyników testów do ewidencji „Sportowe talenty”. Do bazy danych wprowadzana jest również informacja dotycząca masy ciała i wzrostu ucznia (prosimy rodziców oraz pełnoletnich uczniów i uczennice o przygotowanie tych danych).

Nauczyciele wychowania fizycznego podczas lekcji będą wyjaśniali uczniom wszelkie sprawy dotyczące wykonania prób, pomiarów, itp., Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są również na stronie https://sportowetalenty.gov.pl/

W związku z powyższym poniżej przekazujemy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów w ramach realizacji programu „Sportowe talenty”:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ewidencji "Sportowe Talenty"

Klauzula informacyjna CKZiU nr 1

Broszura informacyjna o programie Sportowe Talenty