Odbiór dokumentów , które zostały złożone do sekretariatu szkoły dla dorosłych jest możliwy po złożeniu wniosku osobiście w pok. A-5 lub poprzez e-mail: sekretariat.zaoczna@ckziu1.gda.pl. (wnioski są dostępne również w sekretariacie szkoły )

Czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze.
Pobierz wniosek