EGZAMIN MATURALNY 2024

Harmonogram egzaminów ustnych z języka polskiego
Harmonogram egzaminów ustnych z języka angielskiego
Harmonogram egzaminów ustnych z język rosyjskiego

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” oraz w „Formule 2015" obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku