Podstrona dla osób niepełnosprawnychW 2008 r. nasza placówka otrzymała tytuł „MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM”
Obecnie w naszej placówce kształci się 41 uczniów/słuchaczy niepełnosprawnych.

1.Podjazd dla niepełnosprawnych, winda, platforma hydrauliczna wewnątrz budynku, przebudowane sanitariaty to tylko niektóre z elementów, jakie zastosowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr1 w Gdańsku, aby w pełni dostosować budynek szkoły do potrzeb uczniów/słuchaczy niepełnosprawnych.
2.Pozbawiona barier architektonicznych placówka wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne i wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny z zapleczem gastronomicznym stała się placówką ponadgimnazjalną w pełni otwartą na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Od września ubiegłego roku w szkole młodzieżowej został otworzony nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. To jedyny kierunek w woj. pomorskim w pełni dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową.
Również dla dorosłych osób niepełnosprawnych otworzyliśmy nowy kierunek kształcenia tj. Kurs Kwalifikacji Zawodowej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Nauka trwa 2 lata. W zawodzie tym wyodrębnione są 3 kwalifikacje:

A.25 wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
A.54 Przygotowanie materiałów graficznych do procesów drukowania
A.55 Drukowanie cyfrowe

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowy. Słuchacz, który przystąpi do egzaminu zawodowego, zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w tym zawodzie ( jeżeli słuchacz ma średnie wykształcenia automatycznie zostanie mu nadany tytuł technik cyfrowych procesów graficznych)

Kurs rozpoczyna się cyklicznie od września bieżącego roku szkolnego
Uczestnikami kursu mogą być osoby o ograniczonej sprawności fizycznej ( z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności)
Podanie można wypełnić drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: www.ckziu1.gda.pl
Na zajęciach pracujemy w małych grupach 6-7 osobowych
Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu
Posiadamy asystentów pomocy dla osób niepełnosprawnych
Pomagamy w uzyskaniu transportu
Wszelkie materiały dydaktyczne zamieszczone są na szkolnej platformie MOODLE

Patronat nad kursem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska

Nauka w naszej placówce jest bezpłatna.


Prowadzimy również edukację dla osób niepełnosprawnych na bardzo atrakcyjnych kierunkach w szkole policealnej, w systemie zaocznym np.: technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk.

3.Każdy uczeń/ słuchacz z niepełnosprawnością posiadający „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności” uczący się w systemie stacjonarnym(wieczorowym) lub niestacjonarnym(zaocznym) może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością: www.mopr.gda.pl w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Więcej informacji i pomocy w uzyskaniu różnego typu dofinansowania udziela:
doradca zawodowy CKZiU Nr 1 Anna Nowocińska
pok. A116,
adres e-mail; a.nowocinska@ckziu1.gda.pl

4. Więcej informacji o sposobie, możliwości kształcenia, podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych można uzyskać :
sekretariat szkoły młodzieżowej tel. 58/3019832,
sekretariat szkoły wieczorowej i zaocznej tel. 58/3016465 kom. 883989978, e- mail: kursy@ckziu1.gda.pl
doradca zawodowy e-mail: a.nowocinska@ckziu1.gda.pl

Pobierz informator dla niepełnosprawnych