W dniu dzisiejszym opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 i obowiązuje szkoły publiczne. Uszczegółowienie zasad działania Centrum opublikowane będzie niebawem.
Zapoznanie z opisem Rozporządzenia umożliwia poniższy link:
Nauka zdalna do końca ferii zimowych – omówienie przepisów


INSTRUKCJE I PORADNIKI


1. Instrukcja logowania się do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
2. Logowanie do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej [video]
3. Instrukcja instalacji MS Office na swoim komputerze z platformy GPE
4. Logowanie do aplikacji Microsoft Office 365 Teams [video]
5. Obsługa i zarządzanie aplikacją Microsoft Teams [video]
6. Kształcenie na odległość - poradnik
7. Instrukcja rejestracji i obsługi platformy Moodle

Problem z GPE? Wypełnij zgłoszenie


data zamieszczenia: 24.01.2024.

UWAGA: Do 7 lutego należy składać deklaracje na egzamin zawodowy na sesję letnią 2024 r. Deklaracje należy składać w sekretariacie na Sobieskiego 92. Można też składać w sekretariacie na Hallera 16/18 w pokoju A-5. W sobotę 27.01 sekretariat na Sobieskiego 92 będzie czynny do 12.00, natomiast 27.01 na Hallera 16/18 deklaracje również można złożyć do godziny 12.00. Proszę wziąć pod uwagę, że ze względu na ferie zimowe czas pracy sekretariatu na CKZ może ulec zmianie. 29 stycznia oraz 31 stycznia sekretariat na Sobieskiego będzie nieczynny.

Link do deklaracji na egzamin zawodowy dla słuchaczy KKZ na sesję lato 2024 r.

data zamieszczenia: 04.01.2022.

Do 7 lutego trwa termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec

Uwaga, termin składania deklaracji do przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/ lipiec 2022 mija 07 lutego 2022r. Deklaracje w oryginale należy złożyć u opiekuna grupy. Dotyczy grup, które kończą kurs w kwietniu 2022r.

Osoby, które z różnych przyczyn nie złożyły deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń/luty 2022 (a ukończyły kurs w roku 2021 i wcześniej) również mogą składać deklarację na sesję czerwiec/lipiec 2022. Termin jej składania to 07 lutego 2022r. Absolwenci do deklaracji zobowiązani są dołączyć kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego. Miejsce składania dokumentów to sekretariat w Centrum Kształcenia Zawodowego.data zamieszczenia: 29.12.2021. (aktualizacja:04.01.2022)

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2022data zamieszczenia: 16.12.2021.

Regulamin Bezpieczeństwa Sanitarnego na terenie Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Gdańsku


data zamieszczenia: 03.09.2021.

Deklaracje na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2022 należy złożyć do 15 września 2021.

- uczniowie/absolwenci szkoły dziennej i policealnej dla dorosłych,
Załącznik 3.docx Załącznik 3.pdf

- słuchacze/absolwenci KKZ
Załącznik 3b.docx Załącznik 3b.pdf


data zamieszczenia: 31.08.2021.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.


data zamieszczenia: 13.04.2021.

Uczniowie/słuchacze/absolwenci, którzy uzyskali w sesji styczeń-luty 2021 pozytywny wynik z egzaminu/egzaminów mogą odbierać zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 12.04.2021 w sekretariatach:
A2-sekretariat szkoły dziennej
A5-sekretariat KKZ i szkoły policealnej.
Po odbiór zaświadczenia proszę umawiać się telefonicznie.


data zamieszczenia: 10.12.2020.

Zarządzenie Dyrektora CKZiU1 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


data zamieszczenia: 17.09.2020.

UWAGA uczniowie i słuchacze klas maturalnych
Deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 należy złożyć – za pośrednictwem wychowawcy/opiekuna klasy – w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020r. w sekretariacie pok. A-5.
Absolwenci szkoły z lat ubiegłych składają deklarację przystąpienia do matury wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły do dnia 7 lutego 2021


data zamieszczenia: 27.08.2020.

Zajęcia dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami rozpoczną się od dnia 7 września 2020r. Szczegóły wkrótce.


data zamieszczenia: 08.06.2020.

Drodzy Czytelnicy CKZiU,
Biblioteka nasza będzie otwarta dla WAS już od 1 czerwca w godzinach 9:00 – 17:00. Bardzo prosimy o zwrot wypożyczonych książek. Książki, które jeszcze będziecie chcieli wypożyczyć zostaną Wam udostępnione po uzgodnieniu z nauczycielem i bibliotekarzem.
Serdecznie zapraszamy.


data zamieszczenia: 03.06.2020.

Matura_2020 - szczegółowe rozwiązania organizacyjne


data zamieszczenia: 02.06.2020.

Wytyczne dla zdających E8, EM oraz EPKwZ w 2020 r.


data zamieszczenia: 29.05.2020.

Komunikat w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych


data zamieszczenia: 29.05.2020.

Informujemy, że od 01.06.2020 r. wydawane będą świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Prosimy o indywidualne umawianie się poprzez e-mail sekretariat.ckp1@ckziu1.gda.pl ze względu na bezpieczeństwo.


data zamieszczenia: 26.05.2020.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w CKZIU Nr 1 w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


data zamieszczenia: 25.05.2020.

Zdający egzamin pisemny 23.06.2020 o godzinie 10:00 kwalifikacje AU.16, AU.23 i AU,68 zgłaszają się o godzinie 9:10. Natomiast kwalifikacje MG.17, MG.19 i MG.22 zgłaszają się o godzinie 9:30. Zdający egzamin pisemny 23.06.2020 o godzinie 14:00 kwalifikacje EE.21, zgłaszają się o godzinie 13:10. Natomiast kwalifikacja EE.26 o godzinie 13:30. Pozostałe kwalifikacje przychodzą na godzinę przed egzaminem.

Harmonogram dla uczniów i słuchaczy
Wytyczne dla zdających


data zamieszczenia: 23.05.2020.

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny / egzamin ósmoklasisty w roku 2020 w CKZiU Nr 1 w Gdańsku


data zamieszczenia: 16.04.2020.

Komunikat w sprawie kształcenia praktycznego


data zamieszczenia: 31.03.2020.

Szkolenie i egzamin z zakresu UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH SEP (E i D) dla grup elektrycznych i mechatronicznych KKZ planowane na dzień 5 maja 2020 zostało przełożone na późniejszy termin. Z powodu pandemii egzaminy w Gdańskim Oddziale SEP zostały wstrzymane, podobnie jak zajęcia kursowe. Wstępnie zarezerwowany jest termin 16 lub 17 maja. O zatwierdzonym terminie szkolenia/egzaminu uczestnicy kursu zostaną powiadomieni (jest to zależne od rozwoju obecnej sytuacji i zaleceń Ministerstwa). Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, można się ewentualnie zapisać (w zgłoszeniu e-mailowym proszę podać oznaczenie grupy KKZ oraz swój nr telefonu).
kierownik szkolenia praktycznego
Alicja Szreder
e-mail: a.szreder@ckziu1.gda.pl


data zamieszczenia: 31.03.2020.

Przypominamy, że 31.03.2020 r. upływa termin składania deklaracji na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 dla osób, które nie otrzymały pozytywnego wyniku w sesji styczeń – luty 2020. Deklaracje prosimy przesyłać odpowiednio na adres sekretariat.ckp1@ckziu1.gda.pl ( dla absolwentów szkoły branżowej, policealnej i technikum ) lub do OKE ( dla absolwentów KKZ ).


data zamieszczenia: 30.03.2020.

Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych dostęp do nauczania zdalnego mają dostęp poprzez platformę Moodle http://ckziu1.gda.pl/strefa-sluchacza#e-learning-moodle


data zamieszczenia: 27.03.2020.

Od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. realizujemy edukację na odległość zgodnie z planem na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wszystkie zajęcie odbywają się zgodnie z planem.


data zamieszczenia: 24.03.2020. (aktualizacja: 27.03.2020)

Dodatek do Przedmiotowych Systemów Oceniania dot. kształcenia na odległość

Dodatek do Przedmiotowego Systemu Oceniania


data zamieszczenia: 19.03.2020.
Wyniki egzaminów zawodowych w sesji Zima 2020