data zamieszczenia: 04.01.2024.

Komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2024r.

Formuła 2012 - część pisemna
Formuła 2019 - część pisemna
Harmonogram sesja Zima 2024

Formuła 2012 i 2017 - część praktyczna
Formuła 2019 - część praktyczna

data zamieszczenia:19.12.2022.

Komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2023.

Formuła 2017 - część pisemna
Formuła 2012 i 2017 - część praktyczna
Formuła 2019 - część pisemna
Formuła 2019 - część praktyczna

Informacje o sposobie organizacji egzaminu.
Informacja o sposobie organizacji egzaminu zawodowego PP2019
Informacja o sposobie organizacji egzaminu zawodowego PP2017


data zamieszczenia: 04.01.2022.

Do 7 lutego trwa termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec

Uwaga, termin składania deklaracji do przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/ lipiec 2022 mija 07 lutego 2022r. Deklaracje w oryginale należy złożyć u opiekuna grupy. Dotyczy grup, które kończą kurs w kwietniu 2022r.

Osoby, które z różnych przyczyn nie złożyły deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń/luty 2022 (a ukończyły kurs w roku 2021 i wcześniej) również mogą składać deklarację na sesję czerwiec/lipiec 2022. Termin jej składania to 07 lutego 2022r. Absolwenci do deklaracji zobowiązani są dołączyć kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego. Miejsce składania dokumentów to sekretariat w Centrum Kształcenia Zawodowego.data zamieszczenia: 29.12.2021.

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2022


data zamieszczenia: 13.05.2021.

Komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021r.. Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego zdający powinni korzystać z własnych przyborów piśmienniczych.

Formuła 2012 i 2017 - część pisemna
Formuła 2012 i 2017 - część praktyczna
Formuła 2019 - część pisemna
Formuła 2019 - część praktyczna


data zamieszczenia: 13.04.2021.

Uczniowie/słuchacze/absolwenci, którzy uzyskali w sesji styczeń-luty 2021 pozytywny wynik z egzaminu/egzaminów mogą odbierać zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 12.04.2021 w sekretariatach:
A2-sekretariat szkoły dziennej
A5-sekretariat KKZ i szkoły policealnej.
Po odbiór zaświadczenia proszę umawiać się telefonicznie.


Data zamieszczenia: 30.03.2021

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesji styczeń/luty 2021 ukażą się 31 marca 2021 o godzinie 10:00.

Dostępne będą pod linkiem:
Formuła 2017 i 2019: https://gdansk.epkz.cke.edu.pl/aktywacja
Formuła 2012: https://wyniki.oke.gda.pl/

Należy użyć danych do logowania otrzymanych podczas egzaminów ( w przypadku braku prosimy o wiadomość na adres sekretariat.ckp1@ckziu1.gda.pl ).

Uczniowie/słuchacze/absolwenci, którzy nie uzyskali w sesji styczeń-luty 2021 pozytywnego wyniku z egzaminu/egzaminów mogą w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2021 składać deklaracje wysyłając skan dokumentu lub wyraźne zdjęcie na adres sekretariat.ckp1@ckziu1.gda.pl
Pobierz:
Załącznik 3 - uczniowie i absolwenci szkoły dziennej
Załącznik 3b - słuchacze i absolwenci KKZ


Data zamieszczenia: 29.12.2020

Informacja dotycząca egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2021


Data zamieszczenia: 18.12.2020

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.


Data zamieszczenia: 03.06.2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.


Data zamieszczenia: 03.06.2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz17 maja2019r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.


Data zamieszczenia: 07.09.2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku.


Data zamieszczenia: 07.09.2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019


Data zamieszczenia: 20.08.2018

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2019 r.TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:
Egzaminy w Sesji 1. styczeń - luty 2019 r. - termin składania do 9 września 2018 r.
Egzaminy w Sesji 2. czerwiec - lipiec 2019 r. - do 18 lutego 2019 i do 29 marca 2019 r. ( 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zima 2019

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW:
Egzaminy w Sesji 1. (styczeń - luty) - 22 marca 2019 r.
Egzaminy w Sesji 2. (czerwiec - lipiec) - 30 sierpnia 2019 r.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017)
informacje dotyczące egzaminu
informatory
deklaracja dla uczniów/słuchaczy/absolwentów szkoły
deklaracja dla uczestników/kursantów KKZ
wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalif. zawodowe - dotyczy kursantów z KKZ


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012)
informacje dotyczące egzaminu
deklaracja dla uczniów/słuchaczy/absolwentów szkoły
deklaracja dla uczestników/kursantów KKZ
wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalif. zawodowe - dotyczy kursantów z KKZ
informatory