Dokumenty spakowane w formacie .ZIP należy rozpakować archiwizatorem np. 7-zip.
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
data zamieszczenia: 30.01.2024 (aktualizacja 14.02.2024)
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
data zamieszczenia: 30.01.2024 (aktualizacja 14.02.2024)
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ARBORYSTYCZNEGO - POZIOM A NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”.
data zamieszczenia: 09.02.2023
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertySUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
data zamieszczenia: 30.01.2024
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
data zamieszczenia: 30.01.2024
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamówienie na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej.
data zamieszczenia: 11.01.2023
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówieniaZamówienie na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej.
data zamieszczenia: 24.11.2022
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówieniadata zamieszczenia: 03.10.2022
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU PROGRAMOWANIA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2
Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3
Zapytanie ofertowe roboty przemysłowe
Oświadczenie sankcyjne GMZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamówienie na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej.

data zamieszczenia: 07.06.2022 (aktualizacja 27.07.2022)
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI PROGRAMU CHEMCAD NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ”.

data zamieszczenia: 31.03.2022 (aktualizacja 11.05.2022)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówieniaZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU STERNIKA MOTOROWODNEGO WRAZ Z EGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ”.

data zamieszczenia: 31.03.2022 (aktualizacja 10.05.2022)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówieniaZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU STERNIKA MOTOROWODNEGO WRAZ Z EGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

data zamieszczenia: 16.03.2022. (Aktualizacja 30.03.2022)
Zmiana treści zapytania ofertowego
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamówienie na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej.

data zamieszczenia: 10.02.2022. (Aktualizacja 27.07.2022)
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dokumenty ofertowe do pobrania
Odpowiedzi na pytania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU FLORYSTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

data zamieszczenia: 31.01.2022. (aktualizacja 21.02.2022)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Zmiana treści zapytania ofertowego
Unieważnienie postępowaniaZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU STERNIKA MOTOROWODNEGO WRAZ Z EGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

data zamieszczenia: 31.01.2022.
Dokumenty ofertowe do pobrania
Unieważnienie postępowaniaZamówienie na zorganizowania i przeprowadzenie kursu z chromatografii gazowej i cieczowej – poziom podstawowy w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 24.01.2022. (Aktualizacja 11.05.2022)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze oferty
Informacja o udzieleniu zamówieniaZamówienie na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej.

data zamieszczenia: 17.11.2021. (aktualizacja: 27.07.2022.)
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborzePrzeprowadzenie kursu z chromatografii gazowej i cieczowej – poziom podstawowy w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 10.11.2021 (aktualizacja: 05.01.2022.)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze
Informacja o unieważnieniu
Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania


Zamówienie na zorganizowania i przeprowadzenia kursu kategorii 1 dla osób wykonujących czynności w zakresie instalacji kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysku tych substancji w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 04.11.2021 (aktualizacja: 10.01.2022.)
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze


Zamówienie na zorganizowania i przeprowadzenia kursu kategorii 1 dla osób wykonujących czynności w zakresie instalacji kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysku tych substancji w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 27.10.2021
Dokumenty ofertowe do pobrania
Unieważnienie postępowania


Zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu programowania robotów przemysłowych w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 22.10.2021 (Aktualizacja 02.12.2021).
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze
Informacja o udzieleniu zamówienia


inf_o_udzieleniu.pdf Zamówienie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – komputery przenośne.

data zamieszczenia: 16.09.2021
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o wyborze


Zamówienie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego.

data zamieszczenia: 01.09.2021
Dokumenty ofertowe do pobrania
Odpowiedź na pytanie
Informacje o wyborzeZamówienie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – komputery przenośne.

data zamieszczenia: 01.09.2021
Dokumenty ofertowe do pobrania
Unieważnienie postępowaniaZamówienie na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej.

data zamieszczenia: 19.08.2021 (aktualizacja:03.09.2021.)
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dokumenty ofertowe do pobrania
Odpowiedź na pytanie
Protokół z wyboru oferty