UWAGA!
W dniu dzisiejszym opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 i obowiązuje szkoły publiczne. Uszczegółowienie zasad działania Centrum opublikowane będzie niebawem.
Zapoznanie z opisem Rozporządzenia umożliwia poniższy link:
Nauka zdalna do końca ferii zimowych – omówienie przepisów


INSTRUKCJE I PORADNIKI GPE
1. Instrukcja logowania się do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
2.Instrukcja - Uwierzytelnianie MFA do poczty elektronicznej lub Office 365
3. Logowanie do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej [video]
4. Instrukcja instalacji MS Office na swoim komputerze z platformy GPE
5. UONET+ GPE - baza wiedzy (instrukcje obsługi)
6. Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów/słuchaczy?
7. Jak wydrukować świadectwa?


Problem z GPE? Wypełnij zgłoszenie


Kształcenie na odległość - Microsoft TEAMS
8. Logowanie do aplikacji Microsoft Office 365 Teams [video]
9. Obsługa i zarządzanie aplikacją Microsoft Office 365 Teams [video]
10. Instrukcja wypełniania formularzy za pośrednictwem aplikacji Microsoft Office 365 Teams
11. Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół
12.Instrukcja wykonania zadania w aplikacji Teams (tyg. raport realizacji godz. lekcyjnych)
Usterki informatyczne na terenie szkoły
13. Procedura zgłaszania usterek informatycznych
Inne instrukcje
14. Tworzenie konta w celu korzystania ze szkolnego oprogramowania Adobe


OGŁOSZENIA DLA NAUCZYCIELA


data zamieszczenia: 02.01.2023. (aktualizacja 29.09.2023)

szkolny program wychowawczo-profilaktycznydata zamieszczenia: 16.12.2021.

Regulamin Bezpieczeństwa Sanitarnego na terenie Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Gdańsku


data zamieszczenia: 06.12.2021. (Aktualizacja 12.01.2022)

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zima 2022


data zamieszczenia: 24.11.2021.

Dnia 24 listopada 2021 odbędą się zebrania z rodzicami na Platformie Teams według załączonego harmonogramu. Wychowawcy drogą elektroniczną przekażą informację o godzinie spotkania.
Harmonogram


data zamieszczenia: 31.08.2021.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.


data zamieszczenia: 26.04.2021. (aktualizacja: 01.06.2021.)

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji lato 2021
Nauczyciele wyznaczeni jako „rezerwowi” na egzaminach zawodowych
Nauczyciele oddelegowani do innych szkół
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-COV-2
Wytyczne dot. organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych


data zamieszczenia: 19.11.2020. (aktualizacja: 23.12.2020.)

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zima 2021
Oddelegowani nauczyciele do zespołów nadzorujących egzaminy zawodowe


data zamieszczenia: 21.12.2020. (aktualizacja: 22.12.2020.)

Szkolenie on-line dla pracowników CKZIU1 dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) odbędzie się 29 grudnia o godz. 10.00.
Link do spotkania: https://compensa.clickmeeting.com/szkola-zawodowa
Do spotkania prosimy zalogować się chwilę przed rozpoczęciem, wpisać imię i adres e-mail, następnie nastąpi łączenie.


data zamieszczenia: 10.12.2020.

Zarządzenie Dyrektora CKZiU1 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


data zamieszczenia: 26.11.2020.

Informacje dla pracowników dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych
Informacje ogólne
Informacja dot. PPK


data zamieszczenia: 09.09.2020.

W związku z plenarną radą pedagogiczną, 14 września w szkole dziennej lekcje będą prowadzone w formie skróconej HARMONOGRAM


data zamieszczenia: 07.09.2020.

W związku maturami poprawkowymi, 8 września w szkole dziennej lekcje będą prowadzone w formie skróconej HARMONOGRAM


data zamieszczenia: 31.08.2020.

Składy zespołów nadzorujących na Egzaminie maturalnym w sesji poprawkowej


data zamieszczenia: 31.08.2020.

WAŻNE! Prosimy przed Rozpoczęciem Roku Szkolnego zapoznać się z treścią Regulaminu Bezpieczeństwa Sanitarnego
Treść regulaminu bezpieczeństwa sanitarnego


data zamieszczenia: 11.05.2020. (aktualizacja: 19.06.2020.)

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji lato 2020 (aktualizacja)


data zamieszczenia: 19.06.2020

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 i Formuła 2017