Nabór

Rekrutacja do Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 odbywa się za pośrednictwem serwisu:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

Zapoznaj się również z dokumentami rekrutacyjnymi
Regulamin rekrutacji

Dokumenty

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na religię

Podanie na mechanika montera maszyn i urządzeń

Podanie na technika spawalnictwa

Podanie na technika fotografii i multimediów

Podanie na technika grafiki i poligrafii z elementami reklamy

Podanie na technika grafiki i poligrafii cyfrowej

Rezygnacja z zajęć WDŻ

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(wizerunek,imienia i nazwiska, informacji o osiągnięciach, sukcesach,wieku)