PLAN SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ZAOCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
semestr

JESIENNY 2023/2024

UWAGA! Plan zajęć należy odświeżać za pomocą przycisku F5 na klawiaturze.

ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy wszystkich semestrów: od 1/2 czerwca 2024, 7/8/9 czerwca 2024, 15/16 czerwca 2024 ZAOCZNA SZKOLA POLICEALNA

Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły policealnej: