PLAN ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY
KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
semestr

rok szkolny 2023/2024

UWAGA: Do 7 lutego należy składać deklaracje na egzamin zawodowy na sesję letnią 2024 r. Deklaracja powinni składać słuchacze grup które zakończą zajęcia już w kwietniu (AUD.05, INF.03A, INF.03B, SPL.05 III-IV sem., ELM.06, MOT.06), a także Ci którzy chcieli by podejść po raz kolejny do egzaminu.
Słuchacze którzy podeszli do egzaminu w styczniu 2024r. na ewentualną poprawkę egzaminu będą mogli składać po ogłoszeniu wyników do 4 kwietnia 2024 r.
Deklaracje należy składać w sekretariacie na Sobieskiego 92. Można też składać w sekretariacie na Hallera 16/18 w pokoju A-5. W sobotę 27.01 sekretariat na Sobieskiego 92 będzie czynny do 12.00, natomiast 27.01 na Hallera 16/18 deklaracje również można złożyć do godziny 12.00.
Proszę wziąć pod uwagę, że ze względu na ferie zimowe czas pracy sekretariatu na CKZ może ulec zmianie. 29 stycznia oraz 31 stycznia sekretariat na Sobieskiego będzie nieczynny

Od 29.01 rozpoczynają się ferie zimowe, dlatego 03-04.02 wszystkie grupy nie będą miały zajęć. Kolejny zjazd odbędzie się 10-11.02. W najbliższych dniach ukarze się harmonogram zjazdów na II semestr dla poszczególnych grup. Proszę śledzić stronę.

UWAGA! Aktualność planu zajęć należy sprawdzać bezpośrednio przed zjazdem. Po naciśnięciu odsyłacza planu zajęć konkretnego kursu, należy odświeżyć stronę za pomocą przycisku F5 na klawiaturze.
Aby wydrukować plan zajęć należy zrobić zrzut ekranu.

Harmonogram zjazdów
Harmonogram zjazdów na II semestr


zawód: Technik animacji filmowej
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

AUD.11. Realizacja produkcji filmowej techniką animacji


zawód: Technik archiwista
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych


zawód: Technik elektryk
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

ELE.02.a Montaż, uruchomienie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.02.b Montaż, uruchomienie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.02.c Montaż, uruchomienie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05.a Eksploatacja maszyn i instalacji elektrycznych
ELE.05.b Eksploatacja maszyn i instalacji elektrycznych


zawód: Technik fotografii i multimediów
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu – III semestr


zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków


zawód: Technik gazownictwa
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)
BUD.28.Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
BUD.29.Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych

BUD.29.Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych - III semestr


zawód: Technik informatyk
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – III semestr
INF.03.a Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


zawód: Technik spedytor
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów – III-IV semestr
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów


zawód: Technik logistyk
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

SPL.04. Organizacja transportu


zawód: Technik mechanik / CNC
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)
MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających


zawód: Technik mechatronik
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

ELM.03. Montaż uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych – III semestr
ELM.03. Montaż uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


zawód: Technik pojazdów samochodowych
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

MOT.02 Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych – III semestr
MOT.02. Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych - III semestr
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


zawód: Technik procesów introligatorskich
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowania - III semestr


zawód: Technik programista
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

INF.03.b Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji - III semestr
INF.04.a Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji


zawód: Technik rachunkowości
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości semestr III
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


zawód: Technik spawalnictwa
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urzadzeń