PLAN ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
semestr

Uwaga

rok szkolny 2023/2024

UWAGA! Aktualność planu zajęć należy sprawdzać bezpośrednio przed zjazdem. Po naciśnięciu odsyłacza planu zajęć konkretnego kursu, należy odświeżyć stronę za pomocą przycisku F5 na klawiaturze.

Deklaracje na egzamin zawodowy na sesję letnią 2024:
Opiekunowie grup: AUD.05, INF.03A, INF.03B, SPL.05 III i IV semestr, ELM.06 oraz MOT.06 proszeni są o przypilnowanie, aby słuchacze tych grup do 7 lutego złożyli deklaracje na egzamin zawodowy na sesję lato 2024 r. Te kwalifikacje zakończą zajęcia już w kwietniu 2024 r.

Zjazd 09-10.09.2023 r.
Zjazd 16-17.09.2023 r.
Zjazd 23-24.09.2023r.
Zjazd 30.09-01.10.2023r.
Zjazd 07-08.10.2023r.
Zjazd 14-15.10.2023r.
Zjazd 21-22.10.2023r.
Zjazd 28-29.10.2023r.
Zjazd 04-05.11.2023r.
Zjazd 12.11.2023r.
Zjazd 18-19.11.2023r.
Zjazd 25-26.11.2023r.
Zjazd 02-03.12.2023r.
Zjazd 09-10.12.2023r.
Zjazd 16-17.12.2023r.
Zjazd 07.01.2024r.
Zjazd 13-14.01.2024r.
Zjazd 20-21.01.2024r.
Zjazd 27-28.01.2024r.

Zjazd 10-11.02.2024r.
Zjazd 17-18.02.2024r.
Zjazd 24-25.02.2024r.
Zjazd 02-03.03.2024r.
Zjazd 09-10.03.2024r.


zawód: Technik animacji filmowej
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

AUD.11. Realizacja produkcji filmowej techniką animacjizawód: Technik archiwista
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych


zawód: Technik elektryk
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

ELE.02.a Montaż, uruchomienie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.02.b Montaż, uruchomienie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.02.c Montaż, uruchomienie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05.a Eksploatacja maszyn i instalacji elektrycznych
ELE.05.b Eksploatacja maszyn i instalacji elektrycznych


zawód: Technik fotografii i multimediów
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu – III semestr


zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków


zawód: Technik gazownictwa
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)
BUD.28.Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
BUD.29.Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych

BUD.29.Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych - III semestr


zawód: Technik informatyk
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – III semestr
INF.03.a Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


zawód: Technik spedytor
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów – III-IV semestr
SPL.05.Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów


zawód: Technik logistyk
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

SPL.04. Organizacja transportu


zawód: Technik mechanik / CNC
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających


zawód: Technik mechatronik
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

ELM.03. Montaż uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych – III semestr
ELM.03. Montaż uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06.Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


zawód: Technik pojazdów samochodowych
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

MOT.02 Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych – III semestr
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych - III semestr
MOT.02. Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


zawód: Technik procesów introligatorskich
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowania - III semestr


zawód: Technik programista
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

INF.03.b Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji- III semestr
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.


zawód: Technik rachunkowości
(miejsce zajęć: al. Hallera 16/18)

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości - III semestr
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


zawód: Technik spawalnictwa
(miejsce zajęć: ul. Sobieskiego 92, budynek CKZ)

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń