W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku prowadzimy kształcenie na odległość dzięki platformie e-learningowej - Moodle. Baza kursów naszych nauczycieli jest bardzo bogata i zachęca do samokształcenia.

Adres: cku.home.pl/autoinstalator/moodle5/moodle

W sprawie rejestracji i problemów technicznych, prosimy o kontakt z administratorem platformy:

Arkadiusz Szwaba

a.szwaba@ckziu1.gda.pl