ARCHIWALNY PLAN ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY
KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
dla osób z niepełnosprawnością

semestr

rok szkolny 2018/2019

UWAGA! Plan zajęć należy odświeżać za pomocą przycisku F5 na klawiaturze.

Plan zajęć otwieramy za pomocą linku "otwórz plan" znajdującego się pod każdą kwalifikacją.zawód: Technik procesów introligatorskich
kwalifikacja: AU.16
otwórz plan

zawód: Fototechnik
kwalifikacja: A.25A
otwórz plan

zawód: Fototechnik
kwalifikacja: A.25B
otwórz plan

zawód: Technik cyfrowych procesów graficznych
kwalifikacja: A.54C
otwórz plan

zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
kwalifikacja: AU.54
otwórz plan