PLAN SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ZAOCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
semestr

JESIENNY 2023/2024

UWAGA! Plan zajęć należy odświeżać za pomocą przycisku F5 na klawiaturze.

Do otworzenia pliku należy użyć programu odczytującego pliki .pdf (np. Adobe Acrobat Reader)


Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy LO-HARMONOGRAM
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły policealnej: