Zamówienie na - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na operatora bezzałogowego statku powietrznego, z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS, w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 07.05.2019. (aktualizacja: 23.05.2019.)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o udzieleniu zamówienia
Protokół z wyboru ofertyZamówienie na - ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU WRAZ Z EGZAMINEM NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO DLA 30 UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W GDAŃSKU”

data zamieszczenia: 06.05.2019. (aktualizacja: 20.05.2019.)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Informacja o udzieleniu zamówieniaZamówienie na - ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ANALIZY SENSORYCZNEJ, NA POTRZEBY PROJEKTU„GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ”

data zamieszczenia: 12.04.2019. (aktualizcja: 29.04.2019.)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Odpowiedź na pytanie
Informacja o udzieleniu zamówieniaZamówienie na ZORGANIZOWANIE I KURSU WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU WRAZ Z UPRAWNIENIAMI, NA POTRZEBY PROJEKTU„GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ” .

data zamieszczenia: 12.04.2019. (aktualizacja: 08.05.2019.)
Dokumenty ofertowe do pobrania
Odpowiedź na pytanie
Unieważnienie postępowaniaZAMÓWIENIA Z ART. 4 PKT. 8 USTAWY PZP


ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie zajęć z branżowego języka angielskiego w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 10.04.2019 r. (aktualizacja: 23.04.2019.)

Dokumenty ofertowe do pobrania
Odpowiedź na pytanie
Odpowiedzi na pytania
Protokół Informacja o udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie zajęć z branżowego języka angielskiego w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 06.03.2019 r. (aktualizacja: 20.03.2019.)

Dokumenty ofertowe do pobrania
Protokół


ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie zajęć z branżowego języka angielskiego w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 07.02.2019 r. (aktualizacja: 06.03.2019 r.)

Dokumenty ofertowe do pobrania
Odpowiedzi na pytania do treści zamówienia
Protokół


ZAPYTANIE OFERTOWE – "Świadczenie usług eksperta ds. finansowo-kadrowych w ramach Projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I”

data zamieszczenia: 24.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE – Zamówienie na przeprowadzenie zajęć z branżowego języka angielskiego i niemieckiego

data zamieszczenia: 04.12.2018 r. (aktualizacja: 11.01.2019.)

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Protokół z wyboru oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE – Zamówienie na przeprowadzenie zajęć z branżowego języka angielskiego i niemieckiego

data zamieszczenia: 23.10.2018 r. (aktualizacja: 13.11.2019.)

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Protokół z wyboru oferty
Notatka służbowa
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystyki I stopnia dla uczniów Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych w Gdańsku

data zamieszczenia: 02.10.2018 r. (aktualziacja: 03.11.2018.)

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na mistrza florystyki dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych w Gdańsku

data zamieszczenia: 02.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


ZAPYTANIE OFERTOWE – Na świadczenie usług cateringu w trakcie warsztatów i szkoleń zawodowych w ramach Projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I”

data zamieszczenia: 14.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi programu CHEMCAD, w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej"

data zamieszczenia: 27.08.2018 r. (aktualizacja: 08.10.2018.)

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w specjalistycznych laboratoriach Uczelni Wyższych, w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 22.05.2018 r. (aktualizacja: 05.07.2018.)

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie kursu z chromatografii gazowej i cieczowej – poziom podstawowy, w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”

data zamieszczenia: 17.05.2018 r. (aktualizacja: 12.06.2018)

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zmiana treści ogłoszenia
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE – Kurs Programowanie sterowników SIMATIC S7-1200 - podstawowy

data zamieszczenia: 23.04.2018 r. (aktualizacja: 07.06.2018.)

Zapytanie ofertowe
Załączniki

Informacja o udzieleniu zamówienia


Zamówienie: Przeprowadzenie zajęć z branżowego języka niemieckiego

data zamieszczenia: 26.01.2018 r. (aktualizacja: 01.03.2018.)

Zapytanie ofertowe - zmiany zapisu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Protokół z wyboru oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia


Zamówienie: Zakup, dostawa, konfiguracja i instalacja półek rozszerzeń oraz dysków do macierzy oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia.

data zamieszczenia: 14.12.2017 r. (aktualizacja: 21.12.2017.)

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Umowa
Informacja o udzieleniu zamówienia


Zamówienie: Zamówienie na przeprowadzenie zajęć z branżowego języka angielskiego i niemieckiego

data zamieszczenia: 23.10.2017 r. (aktualizacja: 29.11.2017)

Zapytanie ofertowe po zmianach - 26.10.2017.
Ogłoszenie o zmianie treści - 26.10.2017.
Zapytanie ofertowe po zmianach - 25.10.2017.
Ogłoszenie o zmianie treści - 25.10.2017.
Zapytanie ofertowe
Tabela - załącznik nr 1
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 (wersja .docx)
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 (wersja .pdf)
Wzór umowy - załącznik nr 3
Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 4
Protokół z wyboru oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówieniadata zamieszczenia: 08.11.2017.
Zapytanie ofertowe nr 01/5.2.1/1/2017 zgodnie z procedurą rozeznania rynku na świadczenie usług eksperta merytorycznego ds. księgowo-kadrowych w ramach Projektu „Pracownicy 30+.
Zapytanie ofertowe nr 02/5.2.1/1/2017 zgodnie z procedurą rozeznania rynku na wyłonienie prowadzącego Coaching w ramach Projektu „Pracownicy 30+.
Zapytanie ofertowe nr 03/5.2.1/1/2017 zgodnie z procedurą rozeznania rynku na wykonywanie zadań psychologa w ramach Projektu „Pracownicy 30+.
Zapytanie ofertowe nr 04/5.2.1/1/2017 zgodnie z procedurą rozeznania rynku na prowadzącego warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” w ramach Projektu „Pracownicy 30+
Zapytanie ofertowe nr 05/5.2.1/1/2017 zgodnie z procedurą rozeznania rynku na świadczenie usług cateringu w trakcie warsztatów i szkoleń zawodowych w ramach Projektu „Pracownicy 30+.

data zamieszczenia: 05.06.2017.
Wykonanie usługi transportu autokarowego na trasie Gdańsk – Czarna Woda, Czarna Woda Gdańsk w dniu 13.06.2017 w ramach wizyty zawodoznawczej realizowanej w module doradztwa zawodowego projektu Gdańsk Miastem Zawodowców.

data zamieszczenia: 24.05.2017. (aktualizacja: 29.05.2017.)
Informacja o udzieleniu zamówienia

data zamieszczenia: 17.03.2017. (aktualizacja: 11.04.2017)
Unieważnienie postępowania