data zamieszczenia: 24.05.2024.

Komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2024r.

Formuła 2019 - część pisemna
Formuła 2012 i 2017 - część praktyczna
Formuła 2019 - część praktyczna

data zamieszczenia: 22.05.2024.

Harmonogram egzaminów zawodowych lato 2024