Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych monitoring

Monitoring


Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
Elżbieta Nikiel
email: iod@ckziu1.gda.pl
tel. (centrala) 58 301 42 08