PLAN ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
WIECZOROWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
i SZKOŁY PODSTAWOWEJ

semestr

Wiosenny 2024

UWAGA! Plan zajęć należy odświeżać za pomocą przycisku F5 na klawiaturze.aktualny od 13.02.2024.

KLIKNIJ W PLAN ZAJĘĆ