data zamieszczenia: 09.01.2023

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B.

Szacowanie przeprowadzenia i zorganizowania kursu prawa jazdy kategorii B.


data zamieszczenia: 02.01.2023

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy odzieży roboczej i ochronnej

Szacowanie zakupu i dostawy odzieży roboczej i ochronnej


data zamieszczenia: 14.11.2022

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia INVENTOR – STOPIEŃ I – Aktualizacja.

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia INVENTOR – STOPIEŃ I – Aktualizacja.


data zamieszczenia: 09.11.2022

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy odzieży roboczej i ochronnej

Szacowanie zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy odzieży roboczej i ochronnej


data zamieszczenia: 04.11.2022

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU BARMAŃSKIEGO.

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego


data zamieszczenia: 04.11.2022

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU BARISTA.

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barista


data zamieszczenia: 04.11.2022

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia INVENTOR – STOPIEŃ I.

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia INVENTOR – STOPIEŃ I.


data zamieszczenia: 04.11.2022

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia AUTO CAD – POZIOM I i II.

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia AUTO CAD – POZIOM I i II.


data zamieszczenia: 27.10.2022

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 3 Edukacja, Działania 3.3.: Edukacja zawodowa.

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego zgodnie z Krajowym Scenariuszem Standardowym NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg


data zamieszczenia: 27.09.2022

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 3 Edukacja, Działania 3.3.: Edukacja zawodowa.

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B


data zamieszczenia: 23.08.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY NA STATKU (SECURITY AWARNESS) I PRZESZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY WRAZ Z UZYSKANIEM CERTYFIKATU WYDANEGO PRZEZ URZĄD MORSKI na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY NA STATKU (SECURITY AWARNESS) I PRZESZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY WRAZ Z UZYSKANIEM CERTYFIKATU WYDANEGO PRZEZ URZĄD MORSKI


data zamieszczenia: 23.08.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU W CELU UZYSKANIA ŚWIADECTWA ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA STCW na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU W CELU UZYSKANIA ŚWIADECTWA ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA STCW


data zamieszczenia: 22.08.2022.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal czarna) oraz MIG 131 (spoiny pachwinowe) MAG 136 (spoiny pachwinowe) stal czarna wraz z egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu oraz książeczki spawacza

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia spawania TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal czarna) oraz MIG 131 (spoiny pachwinowe) MAG 136 (spoiny pachwinowe) stal czarna wraz z egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu oraz książeczki spawacza


data zamieszczenia: 22.08.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z PROGRAMOWANIA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia PROGRAMOWANIA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH


data zamieszczenia: 22.08.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZBIORNIKOWCÓW DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZBIORNIKOWCÓW DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH


data zamieszczenia: 22.08.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZBIORNIKOWCÓW DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZBIORNIKOWCÓW DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH


data zamieszczenia: 17.08.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU NA OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI UDT NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ”

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI UDT


data zamieszczenia: 17.08.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych wraz z egzaminem i uzyskaniem uprawnień na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców -podniesienie jakości edukacji zawodowej”

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych wraz z egzaminem i uzyskaniem uprawnień


data zamieszczenia: 17.08.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców -podniesienie jakości edukacji zawodowej”

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii


data zamieszczenia: 17.08.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI Zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolenia Instalator pomp ciepła z uprawieniami UDT na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców -podniesienie jakości edukacji zawodowej”

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia INSTALATORA POMP CIEPŁA Z UPRAWNIENIAMI UDT


data zamieszczenia: 17.08.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI Zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolenia Instalator Systemów fotowoltaicznych z uprawieniami UDT na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców -podniesienie jakości edukacji zawodowej”

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia INSTALATORA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH Z UPRAWNIENIAMI UDT


data zamieszczenia: 17.08.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia INSTALATORA POMP CIEPŁA Z UPRAWNIENIAMI UDT na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia INSTALATORA POMP CIEPŁA Z UPRAWNIENIAMI UDT


data zamieszczenia: 17.08.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia INSTALATORA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH Z UPRAWNIENIAMI UDT na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia INSTALATORA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH Z UPRAWNIENIAMI UDT


data zamieszczenia: 22.03.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KUCHNI MOLEKULARNEJ NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia kuchnia molekularna


data zamieszczenia: 18.03.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU FLORYSTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU” .

Szacowanie przeprowadzenia zorganizowania i przeprowadzenia kursu florystycznegodata zamieszczenia: 18.03.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie wyceny szkolenia w zakresie obsługi programu CHEMCAD .

Szacowanie przeprowadzenia kursu obsługi programu CHEMCADdata zamieszczenia: 14.03.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu w zakresie kuchni molekularnej na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 03.03. Edukacja Zawodowa, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacowanie przeprowadzenia kursu Kuchnia molekularna


data zamieszczenia: 14.03.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu baristy na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 03.03. Edukacja Zawodowa, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacowanie przeprowadzenia kursu Baristy


data zamieszczenia: 11.03.2022.

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU FLORYSTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Szacowanie przeprowadzenia kursu florystycznego


data zamieszczenia: 14.02.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu baristy na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia kursu Baristy


data zamieszczenia: 11.02.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 03.03. Edukacja Zawodowa, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacowanie przeprowadzenia kursu operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT


data zamieszczenia: 11.02.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia kursu operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT


data zamieszczenia: 04.02.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu spawania TIG i MAG na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie przeprowadzenia kursu spawania TIG i MAG


data zamieszczenia: 04.02.2022.

ZAPPYTANIE W CELU OSZACOWANIA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU MODELOWANIA, OBLICZENIA I ANALIZY KONSTRUKCJI W PROGRAMIE REVIT I AUTODESK ROBOT – BRANŻA KONSTRUKCYJNA NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Zszacowanie oferty revit branża KONSTRUKCYJNA


data zamieszczenia: 04.02.2022.

ZAPPYTANIE W CELU OSZACOWANIA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO W PROGRAMIE REVIT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Zszacowanie oferty revit branża ARCHITEKTONICZNA


data zamieszczenia: 04.02.2022.

ZAPPYTANIE W CELU OSZACOWANIA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU PROJEKTOWANIE INSTALACJI W PROGRAMIE REVIT MEP– BRANŻA INSTALACYJNA NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Zszacowanie oferty revit branża INSTALACYJNA


data zamieszczenia: 04.02.2022.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu spawania TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal nierdzewna) oraz MIG 131 (spoiny pachwinowe) wraz z egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu oraz książeczki spawacza na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 03.03. Edukacja Zawodowa, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Szacowanie kursu spawania TIG 141 oraz MIG 131


data zamieszczenia: 04.02.2022.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia barmańskiego na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej”

Szacowanie kurs barmański


data zamieszczenia: 03.02.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu barmańskiego na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie kurs barmański


data zamieszczenia: 03.02.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu carvingu na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie carving


data zamieszczenia: 26.01.2022.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy odzieży roboczej i ochronnej

Szacowanie odzież


data zamieszczenia: 13.12.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu w zakresie Python od podstaw na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie python


data zamieszczenia: 13.12.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu AutoCAD poziom I i II na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 3 Edukacja, Działania 3.3.: Edukacja zawodowa.

Szacowanie AutoCad


data zamieszczenia: 10.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu w zakresie kuchni molekularnej na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie kuchnia


data zamieszczenia: 10.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu sternika motorowodnego na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie sternik


data zamieszczenia: 09.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu florystycznego na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie kurs florystyczny


data zamieszczenia: 08.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu carvingu na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie carving


data zamieszczenia: 08.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu baristy na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie barista


data zamieszczenia: 08.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu w zakresie szkolenia miksologii molekularnej na potrzeby projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie miksologia molekularna


data zamieszczenia: 05.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu w zakresie szkolenia barmańskiego na potrzeby projektu „ Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie kurs barmański


data zamieszczenia: 05.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu barmańskiego na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 03.03. Edukacja Zawodowa, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacowanie kurs barmański


data zamieszczenia: 05.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu w zakresie kuchni molekularnej na potrzeby projektu „ Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Szacowanie kuchnia


data zamieszczenia: 04.11.2021.

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU PROJEKTOWANIE INSTALACJI W PROGRAMIE REVIT MEP– BRANŻA INSTALACYJNA NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Szacowanie projektowanie


data zamieszczenia: 04.11.2021.

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE W PROGRAMIE REVIT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Szacowanie projektowanie


data zamieszczenia: 04.11.2021.

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU MODELOWANIE, OBLICZENIA I ANALIZA KONSTRUKCJI W PROGRAMIE REVIT I AUTODESK ROBOT – BRANŻA KONSTRUKCYJNA NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Szacowanie modelowanie


data zamieszczenia: 03.11.2021.

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE DRONÓW W BUDOWNICTWIE NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Szacowanie drony


data zamieszczenia: 03.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców –rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku”

Szacowanie operator


data zamieszczenia: 03.11.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenie kursu drony w geodezji na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 03.03. Edukacja Zawodowa, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Szacowanie drony


data zamieszczenia: 22.10.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu NA OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 03.03. Edukacja Zawodowa, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Szacowanie wózki


data zamieszczenia: 22.10.2021.

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU NA OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI UDT NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Szacowanie wózki


data zamieszczenia: 22.10.2021.

Zapytanie w celu oszacowania zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu spawania TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal czarna) oraz MIG 131 (spoiny pachwinowe) wraz z egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu oraz książeczki spawacza na potrzeby projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 03.03. Edukacja Zawodowa, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Szacowanie kurs spawania


data zamieszczenia: 22.10.2021.

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWANIA TIG 141 (SPOINY PACHWINOWE, STAL NIERDZEWNA), TIG 141 (SPOINY PACHWINOWE STAL CZARNA I STAL NIERDZEWNA), MIG 131 (SPOINY PACHWINOWE), MAG 136 (SPOINY PACHWINOWE, STAL CZARNA), MAG 136 (SPOINY PACHWINOWE, STAL CZARNA I STAL NIERDZEWNA) WRAZ Z EGZAMINAMI UMOŻLIWIAJACYM UZYSKANIE CERTYFIKATU ORAZ KSIĄŻECZKI SPAWACZA NA POTRZEBY PROJEKTU „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Szacowanie kurs spawania


data zamieszczenia: 18.10.2021.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zorganizowania i przeprowadzenia kursu chromatografii gazowej i cieczowej – poziom podstawowy.

Szacowanie kurs chromatografii


data zamieszczenia: 15.10.2021.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zorganizowania i przeprowadzenia kursu programowanie robotów przemysłowych.

Szacowanie programowanie


data zamieszczenia: 07.10.2021.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowanego C1, C1+E1 i C, C+E.i

Szacowanie c+c+e


data zamieszczenia: 07.10.2021.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zorganizowania i przeprowadzenia kursu programowanie robotów przemysłowych.i

SZACOWANIE ROBOTY PRZEMYSŁOWE


data zamieszczenia: 07.10.2021.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zorganizowania i przeprowadzenia kursu kategorii I dla osób wykonujących czynności w zakresie instalacji kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz z odzysku tych substancji

Szacowanie F-GAZY


data zamieszczenia: 26.11.2020.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia - Dostawa nowego sprzętu i oprogramowania

Dostawa nowego sprzętu i oprogramowania


data zamieszczenia: 07.08.2020.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia - Kursy dla operatorów urządzeń terminalowych

CUMOWNIK
suwnica bramowa
sztauer trymer
żuraw portowy


data zamieszczenia: 07.08.2020.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia

Kurs prawa jazdy


data zamieszczenia: 29.04.2020.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia

Zakup komputerów przenośnych typu notebook z myszkami oraz słuchawek z mikrofonem


data zamieszczenia: 20.04.2020. (aktualizacja: 27.04.2020.)

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia

Informujemy, iż termin na złożenie ofert szacunkowych został wydłużony do dnia 30.04.2020.

Kursu diagnostyki i naprawy motocykli – poziom II
Samochodowe magistrale wymiany danych
Szkolenie – Diagnostyka układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych
Szkolenie – Diagnostyka systemów COMMON RAIL w silnikach o zapłonie samoczynnym
Szkolenie – Diagnostyka systemów bezpieczeństwa biernego AIRBAG/SRS
Szkolenie – Diagnostyka i naprawa pojazdów hybrydowych i elektrycznych
Szkolenie – Budowa i diagnostyka układów ABS/ESP/SBC/EPB
Szkolenie – Budowa i diagnostyka automatycznych skrzyń biegów
Szkolenie – Bezpośredni wtrysk benzyny FSI/TFSI/GDI/HPI
Szkolenie – Badanie elementów instalacji samochodowej za pomocą multimetru i oscyloskopu


data zamieszczenia: 10.03.2020.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie z programowania aplikacji mobilnych


data zamieszczenia: 18.02.2020.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Kursu Programowanie aplikacji internetowych dla uczniów
Kursu Programowanie aplikacji internetowych dla nauczycieli
Kursu Podstawy programowania w języku C++ dla uczniów
Kursu Podstawy programowania w języku C++ dla nauczycieli
Kurs na uprawnienia elektryczne Grupa 1 – eksploatacja


data zamieszczenia: 12.06.2019.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia


data zamieszczenia: 20.12.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Usługa eksperta ds. finansowo-kadrowych w projekcie ”Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I”.
Wycena jednej roboczogodziny za świadczenie usług eksperta ds. finansowo-kadrowych


data zamieszczenia: 28.11.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Zorganizowanie szkolenia w formie warsztatu komputerowego „Obsługa programu Symfonia Kadry i Płace” dla uczestników projektu ”Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I”.
Wycena szkolenia „Obsługa programu Symfonia Kadry i Płace”


data zamieszczenia: 28.11.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena Szkolenia – Barista


data zamieszczenia: 19.11.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie z komputerowych systemów rezerwacyjnych w turystyce
Prowadzenie zajęć dodatkowych z programowania aplikacji internetowych


data zamieszczenia: 16.11.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie SCA Coffe Skills Program Barista Skills Intermidiate


data zamieszczenia: 13.11.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena Kursu Podstawy programowania w języku C++
Wycena Szkolenia z komputerowych systemów rezerwacyjnych w turystyce
Wycena Szklenia z programowania aplikacji mobilnych
Wyceny Kursu Programowanie aplikacji internetowych
Wycena kosztu prowadzenia zajęć dodatkowych z programowania aplikacji internetowych


data zamieszczenia: 08.11.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Prowadzenie zajęć dodatkowych z podstaw programowania w języku C/C++
Szkolenie z podstaw tworzenia stron WWW


data zamieszczenia: 31.10.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie AUTO CAD – POZIOM I i II
Szkolenie składające się z dwóch modułów: Adobe Photoshop na potrzeby DTP i Internetu Corel Draw na potrzeby DTP i Internetu
Szkolenie z komputerowych systemów rezerwacyjnych w turystyce
Szkolenie Kosztorysowanie od podstaw oraz Kosztorysowanie z obsługą programu NORMA PRO
Szkolenia z obsługi programu geodezyjnego C-GEO
Szkolenia z obsługi programu OPERAT FB
Kurs RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION POZIOM II Z EGZAMINEM RHCSA


data zamieszczenia: 30.10.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena usługi przeprowadzenia egzaminu dla uczestników/czek szkolenia Podstawy rachunkowości


data zamieszczenia: 11.10.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena jednej roboczogodziny za prowadzenie zajęć z języka angielskiego i niemieckiego branżowego


data zamieszczenia: 21.09.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Prowadzenie zajęć w ramach szkolenia Podstawy rachunkowości


data zamieszczenia: 24.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Kurs diagnostyki i naprawy motocykli
Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych
Uprawnienia energetyczne grupa G2 w zakresie eksploatacji


data zamieszczenia: 10.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki


data zamieszczenia: 10.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych


data zamieszczenia: 10.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Układy klimatyzacji


data zamieszczenia: 10.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Hybrydowe układy napędowe


data zamieszczenia: 10.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Diagnostyka automatycznych skrzyń biegów


data zamieszczenia: 10.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Diagnostyka oraz naprawa motocykli


data zamieszczenia: 10.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Nowoczesne systemy napraw nadwozi pojazdów samochodowych


data zamieszczenia: 06.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie nt. wykonywania kompozycji florystycznych - Kurs florystyki I stopnia
Kurs wychowawcy kolonijnego
Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin
Szkolenie z systemów automatycznego nawadniania dla uczniów


data zamieszczenia: 01.08.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie w zakresie obsługi programu CHEMCAD


data zamieszczenia: 26.07.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie Carving – poziom podstawowy i średniozaawansowany (I i II stopień)


data zamieszczenia: 16.07.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie SCA Coffe Skills Program Barista Skills Intermidiate
Szkolenie Barman SPB Level A


data zamieszczenia: 07.06.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycenę usługi przeprowadzenia egzaminu Podstawy rachunkowości z wykorzystaniem komputera


data zamieszczenia: 10.05.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena zajęć dydaktycznych w laboratoriach Uczelni Wyższych


data zamieszczenia: 19.04.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena roboczogodziny za prowadzenie szkolenia Podstawy rachunkowości z wykorzystaniem komputera
Wycena roboczogodziny za prowadzenie szkolenia Uprawnienia SEP do 1 KV w zakresie eksploatacji i dozoru - elektryczne G1 oraz energetyczne G


data zamieszczenia: 19.03.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena kursu kategorii 1 dla osób wykonujących czynności w zakresie instalacji kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz z odzysku tych substancji


data zamieszczenia: 16.03.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena zajęć dydaktycznych w laboratoriach Uczelni Wyższych


data zamieszczenia: 15.03.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena kursu podstawowego Programowanie sterowników SIMATIC S7-1200


data zamieszczenia: 06.03.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena usługi przeprowadzenia egzaminów ECDL BASE


data zamieszczenia: 22.02.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena szkolenia wstępnego w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości – dostęp ogólny


data zamieszczenia: 24.01.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena roboczogodziny za prowadzenie modułu praktycznego szkolenia Pracownik administracyjno-biurowy


data zamieszczenia: 23.01.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena roboczogodziny za prowadzenie kursu komputerowego ECDL BASE


data zamieszczenia: 09.01.2018.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Zajęcia z języka niemieckiego branżowego


data zamieszczenia: 19.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie AutoCAD – poziom I i II
Szkolenie programista CAD/CAM
Szkolenie z zakresu obsługi programu EDGECAM
Kurs budowy, obsługi i eksploatacji motocykli


data zamieszczenia: 15.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Kurs spawania MIG 131, MAG 136, TIG 141, elektroda otulona 111 – moduł I
Szkolenie nt. wykonywania kompozycji florystycznych - Kurs florystyki I stopnia
Szkolenie w zakresie technologii zagospodarowania odpadów


data zamieszczenia: 14.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie z obsługi sprzętu geodezyjnego
Szkolenie pn. Lutowanie ręczne w technologii PTH i SMT


data zamieszczenia: 13.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie pn. Red Hat Certified System Administration I
Szkolenie pn. Instalacje inteligentnego budynku KNX
Kurs z obsługi programu OPERAT FB
Kurs z nowoczesnych metod analizy chemicznej - chromatografia gazowa
Szkolenia z kuchni molekularnej
Szkolenie do prac wysokościowych w dostępie budowlanym
Kurs na uprawnienia elektryczne Grupa 1 – eksploatacja, pomiar, dozór
Szkolenie pn. Kurs programów geodezyjnych C-GEO
Szkolenie z kuchni europejskiej


data zamieszczenia: 12.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Kursu operatora koparko-ładowarki / Kursu Operatora koparki jednonaczyniowej
Kursu kosztorysowania w programie Norma PRO
Kursu kosztorysowania od podstaw
Kurs na uprawnienia elektryczne Grupa 1 – eksploatacja
Kurs - patent sternika motorowodnego
Kurs wózki widłowe z uprawnieniami UDT
Kurs operatora żurawi HDS - uprawnienia UDT


data zamieszczenia: 11.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Kwalifikacyjny kursu zawodowego – Wykonywanie kompozycji florystycznych
Szkolenie barista
Szkolenie Barman (bez uprawnień)
Szkolenie w zakresie obsługi programu CHEMCAD
Szkolenie Curving
Szkolenie trener odnowy biologicznej (bez uprawnień)
Zajęcia z animacji czasu wolnego
Kurs wychowawcy kolonijnego
Kursu składającego się z dwóch modułów: Adobe Photoshop oraz Corel Draw
Kurs dowodzenia siłownią okrętową
Kurs ECDIS – mapy elektroniczne
Kurs nautystycznego dowodzenia statkiem


data zamieszczenia: 08.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Szkolenie z komputerowych systemów rezerwacyjnych w turystyce
Szkolenie z systemów automatycznego nawadniania dla uczniów i z zakresu zakładania, projektowania i konserwacji systemów nawadniania dla nauczycieli
Szkolenie stosowania środków ochrony roślin
Kurs doskonalącego z zakresu metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotów zawodowych
Szkolenie dot. zasad udzielania pierwszej pomocy


data zamieszczenia: 07.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Kurs pilota wycieczek


data zamieszczenia: 07.12.2017.(aktualizacja: 08.12.2017.)

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Kursu kategorii 1 dla osób wykonujących czynności w zakresie instalacji kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz z odzysku tych substancji
Wzór oferty


data zamieszczenia: 07.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Kursu animatora czasu wolnego


data zamieszczenia: 05.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Rozbudowa macierzy dyskowej


data zamieszczenia: 05.12.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena usługi przeprowadzenia egzaminów ECDL PROFILE


data zamieszczenia: 23.11.2017. (aktualizacja: 27.11.2017.)

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Informacja
Wycena roboczogodziny za prowadzenie modułu teoretycznego szkolenia Pracownik administracyjno-biurowy


data zamieszczenia: 08.11.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Oszacowanie kosztów zorganizowania szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych pn. Kadry i Płace


data zamieszczenia: 07.11.2017.

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Wycena roboczogodziny za prowadzenie kursu komputerowego ECDL PROFILE


data zamieszczenia: 03.11.2017. (aktualizacja: 06.11.2017)

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
Zapytanie cenowe - catering (aktualne)
Zapytanie cenowe - catering (nieaktualne)
Zapytanie cenowe - coach
Zapytanie cenowe - psycholog
Zapytanie cenowe - ekspert


data zamieszczenia: 17.10.2017. (aktualizacja: 26.10.2017)
Oszacowanie kosztów przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii B dla pełnoletnich uczniów

Oszacowanie kosztów przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii B dla pełnoletnich uczniów - uzupełnienie


data zamieszczenia: 13.10.2017.
Wycena jednej roboczogodziny za prowadzenie zajęć z języka angielskiego i niemieckiego branżowego