DORADCA ZAWODOWY

„Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie,
zanim nie zaczął się jej uczyć.”
- Quintus Enius

ANNA NOWOCIŃSKA

e-mail: anowocinska@ckziu1.gda.pl

pok. A-116, I piętro

al. Gen. Hallera 16/18

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
poniedziałek 11:00-14:30
wtorek 09:30-14:30
środa 15:00-19:30
czwartek 12:30-19:30
piątek 09:00-14:00

Jeżeli masz nurtujące Ciebie pytanie związane ze swoją przyszłością, karierą zawodową - napisz lub przyjdź.

Zakres, przykłady:
• świadome planowanie ścieżki edukacyjnej
• informacja zawodowa
• identyfikowanie zainteresowań, zdolności
i predyspozycji do wykonywania określonych czynności
• tworzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego

Pomoc:
• w osiągnięciu znajomości samego siebie, zdolności, zainteresowań i właściwości warunkujących przydatność do określonego zawodu,
• w zrozumieniu i dokonaniu obiektywnej oceny sytuacji w jakiej się znajduje,
• w zgromadzeniu niezbędnych do wejścia na rynek informacji o sytuacji na rynku pracy,
• w pozyskaniu informacji dotyczącej dalszego kształcenia,
• w rozwiązaniu problemu, wyzwoleniu aktywności i inicjatywy oraz podjęciu trafnej decyzji,
• w zaplanowaniu swoich działań związanych z karierą zawodową.

Informacje o:
• zawodach typowych dla danego regionu, zawodach deficytowych
• potrzebach gospodarczych środowiska i warunkach nauki w tych szkołach ponadpodstawowych szkołach
• możliwościach dokształcania, doskonalenia w drodze szkoleń kursowych
• skutkach rozwiązań problemu, z którym się zgłasza

Osiągnięcia uczniów/słuchaczy:
• praca nad sobą, poznanie pozytywnych cech osobowości
• uświadomienie sobie swoich zainteresowań, uzdolnień i możliwości oraz wykorzystanie ich w wybieranych zawodach
• umiejętność komunikowania się z ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów
• wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjamiNajwiększe grzechy w CV
Co Cię czeka na Assessment Center, czyli Centrum Oceny
Od planowania do konstruowania kariery
Dlaczego warto zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Rynek pracy

Programy państwowe, z których warto skorzystać
Jak napisać CV?
Przykładowe CV
Jak napisać list motywacyjny?
Przykładowy list motywacyjny

Interesujące linki

Adresy, zawierające informacje o tendencjach rozwojowych rynku pracy oraz o zawodach i specjalnościach.

www.jobuniverse.pl
www.zawodprzyszlosci.pl
www.jobs.pl
www.edu.info.pl
www.psz.praca.gov.pl

Adresy stron internetowych, na których dostępne są szczegółowe informacje oraz adresy instytucji i organizacji, związanych z rynkiem pracy.

www.ohp.pl
www.pomocspoleczna.ngo.pl
www.politykaspoleczna.gov.pl