Dzienna/Szkoła Młodzieżowa

data zamieszczenia 06.11.2023

W związku z wyjściem służbowym kierownik szkolenia praktycznego Monika Babińska w dniu dzisiejszym tj 06.11.2023 będzie nieobecna w biurze.


data zamieszczenia 02.10.2023

TERMINY PRAKTYK W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

klasa 4TS- 25.09.2023-21.10.2023
klasa 4TG- 25.09.2023-21.10.2023
klasa 3TF- 03.04.2024-30.04.2024
klasa 3TG- 03.04.2024-30.04.2024
klasa 3TC- 03.04.2024-30.04.2024
klasa 3TS- 03.04.2024-30.04.2024
klasa 4TC- 06.05.2024-31.05.2024
klasa 4TF- 06.05.2024-31.05.2024


data zamieszczenia 26.09.2023

Informujemy, że kierownik szkolenia praktycznego Pani Babińska Monika w dniach 28.09.23 - 13.10.23 będzie nieobecna.PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Dokumenty:
Regulamin praktycznej nauki zawodu
Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu


Więcej informacji oraz pliki do pobrania na platformie Moodle na kursie:
Praktyka zawodowa
Kierownik Szkolenia Praktycznego
Monika Babińska
Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałki od 7:30 do 16:30
dni od wtorku do piątku po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo
numer telefonu: 730 802 706
e-mail: monbabi9@edu.gdansk.pl

KKZ/POlicealna

Procedura realizacji praktyki zawodowej w CKZiU Nr1 w Gdańsku KKZ / Szkoła Policealna

 

Uwaga: obowiązuje nowy druk Umowy o praktykę zawodową! [Rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r.]Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i słuchacze szkoły policealnej mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnie z kierunkiem kształcenia w zakresie i wymiarze określonym w programie nauczania dla zawodu. W tym celu należy załatwić formalności:

1. Badania w Ośrodku Medycyny Pracy
• każdy słuchacz powinien posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pobierania nauki w zawodzie,
• skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie CKZiU1 (proszę o sprawdzenie godzin pracy sekretariatu.
Słuchacze, którzy nie posiadają badań mogą je wykonać w:

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy
ul. Grunwaldzka 68, 80 – 244 Gdańsk - Wrzeszcz
tel.: 58 573 12 45
e-mail: rejestracja@lekarze-specjalisci.pl 

Danuta Ruszkiewicz 

Ewa Tomaszewska 

Tomasz Kiliński 

PON

 

08.30 – 13.00

16.00 – 18.00

WT

 

 

 

ŚR

12.00 – 15.00

08.30 – 12.30

 

CZW

 

15.00 – 18.00

 

PT

09.00 – 13.00

 

15.00 – 16.30od dnia 25.10.22 r. zostają przywrócone badania wstępne dla słuchaczy KKZ i szkoły Policealnej.

Przed przyjściem do lekarza należy umówić się telefonicznie.
Koszt wizyty wynosi 120,00 PLN. Opłatę należy uiścić w recepcji. Możliwość płacenia kartą.

• otrzymane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pobierania nauki w zawodzie trzeba dostarczyć do sekretariatu CKZiU1,
• przed rozpoczęciem praktyki kserokopię zaświadczenia lekarza orzecznika należy dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego (można wysłać skan).

2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
• przed rozpoczęciem praktyki każdy słuchacz powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od NNW,

• w sekretariacie lub u kierownika szkolenia praktycznego należy pobrać i podpisać czytelnie oświadczenie o ubezpieczeniu od NNW (Oświadczenie o ubezpieczeniu),
• w razie braku w/w ubezpieczenia należy ubezpieczyć się na czas odbywania praktyki zawodowej.


3. Umowa o praktykę zawodową
• druk umowy (Umowa praktyka zawodowa) należy pobrać ze strony Centrum, u kierownika szkolenia praktycznego lub w sekretariacie Centrum (należy pobrać 2 egzemplarze umowy do podpisu przez pracodawcę);

• podpisaną przez pracodawcę umowę (dwa egzemplarze) należy dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego lub do sekretariatu (proszę pozostawić swój nr telefonu!);

• jeden egzemplarz umowy po podpisaniu przez Dyrektora CKZiU Nr 1 powinien być zwrotnie przekazany przez słuchacza dla pracodawcy (proszę się skontaktować z kierownikiem szkolenia praktycznego);

• w sprawie programu praktyki zawodowej, który jest załącznikiem do umowy, należy skontaktować się z kierownikiem szkolenia praktycznego (kontakt na dole strony).


4. Dzienniczek praktyk
• dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest dziennik praktyk

Dziennik praktyk można wydrukować ze strony internetowej lub pobrać u kierownika szkolenia praktycznego;

• wypełniony dziennik praktyk zgodnie z obowiązującą liczbą godzin praktyki dla danego zawodu (kwalifikacji) oraz wystawioną oceną należy dostarczyć kierownikowi szkolenia praktycznego w wyznaczonym terminie.


5. Zwolnienie z praktyki
Słuchacz Szkoły Policealnej lub KKZ może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z programem praktyk (praca w zawodzie kształconym lub pokrewnym 1,5-2 lata).

W takim przypadku należy wypełnić Podanie o zwolnienie z praktyki oraz Zaświadczenie z zakładu pracy. Słuchacz, który prowadzi własną firmę o kierunku zgodnym/pokrewnym z kierunkiem kształcenia powinien dostarczyć podanie o zwolnienie z praktyki oraz wyciąg z CEIDG /KRS.

Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie o ubezpieczeniu
Umowa praktyka zawodowa
Dziennik praktyki zawodowej
Podanie o zwolnienie z praktyki
Przykład zaświadczenia z zakładu pracy
Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
Regulamin praktycznej nauki zawodu
Wymiar godzin praktyk zawodowych

Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych są również dostępne w sekretariacie przy al. Hallera 16/18 lub w portierni w budynku przy ul. Sobieskiego 92.

Szczegółowych informacji udziela kierownik szkolenia praktycznego.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Monika Babińska
Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałki od 7:30 do 16:30
dni od wtorku do piątku po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo
numer telefonu: 730 802 706
e-mail: m.babinska@ckzu1.edu.gdansk.pl