PLAN SESJI EGZAMINACYJNEJI
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ZAOCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
semestr

JESIENNY 2023/2024

UWAGA! Plan zajęć należy odświeżać za pomocą przycisku F5 na klawiaturze.

Do otworzenia pliku należy użyć programu odczytującego pliki .pdf (np. Adobe Acrobat Reader)Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy LO 2023/2024-HARMONOGRAM
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły policealnej: