PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ZAOCZNYM oraz SZKOLE POLICEALNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 w II półroczu

UWAGA! Ze względów organizacyjnych planowane terminy zjazdów mogą ulec zmianie!
2 PA, 4 PA
Szkoła policealna

  1. 17/18 Lutego
  2. 24 lutego sobota TYLKO 2 PA
  3. 2/3 marca
  4. 16/17 marca
  5. 23/24 marca
  6. 6/7 kwietnia TYLKO PA
  7. 13/14 kwietnia
  8. 20/21 kwietnia TYLKO 2 PA
  9. 27/28 kwietnia
  10. 4/5 maja TYLKO 2 PA
  11. 11/12 maja
  12. 18/19 maja TYLKO 4 PA
  13. 25/26 maja
  14. 1/2 czerwca TYLKO 2 PA

ZAOCZNA SZKOLA POLICEALNA
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły policealnej: