Statut (aktualizacja 13.02.2024)

Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi (aktualizacja 13.02.2024)

Regulamin rady pedagogicznej (aktualizacja 13.02.2024)

Polityka ochrony uczniów ckziu nr 1 na rok 2023-2024 (aktualizacja 13.02.2024)

Regulamin Monitoringu (aktualizacja 13.02.2024)

Kalendarz Roku Szkolnego 2023-2024

Regulamin Rady Rodziców 2022

Oferta Grupowa Ubezpieczenia Inter Risk dla uczniów

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym EDU PLUS

wykaz podręczników do technikum - klasa 1

wykaz podręczników do branżowej szkoły - klasa 1

wykaz podręczników do technikum - klasa 2 - 5

wykaz podręczników do branżowej szkoły - klasa 2 - 3

regulamin uczniowski

szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

procedury postępowania w sytuacjach trudnych

polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

wewnątrzszkolny system oceniania

regulamin usprawiedliwiania nieobecności

Plan pracy na rok 2023/2024