INSTRUKCJE I PORADNIKI


1. Instrukcja logowania się do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
2. Logowanie do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej [video]
3. Instrukcja instalacji MS Office na swoim komputerze z platformy GPE
4. Logowanie do aplikacji Microsoft Teams [video]
5. Obsługa i zarządzanie aplikacją Microsoft Teams [video]
6. Kształcenie na odległość - poradnik

Problem z GPE? Wypełnij formularz
Problem z GPE? Zadzwoń pod numer 58 768 82 44 lub 58 768 82 74


OGŁOSZENIA


data zamieszczenia: 10.12.2020.

Zarządzenie Dyrektora CKZiU1 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


data zamieszczenia: 20.10.2020.

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE! (dotyczy szkoły dziennej)
Pedagog szkolny będzie dostępny w szkole (stacjonarnie) w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-15.00.
Można także kontaktować się z pedagogiem zdalnie za pomocą e-dziennika, telefonicznie: 883 989 575


data zamieszczenia: 17.09.2020.

UWAGA uczniowie i słuchacze klas maturalnych
Deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 należy złożyć – za pośrednictwem wychowawcy/opiekuna klasy – w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020r. w sekretariacie pok. A-5.
Absolwenci szkoły z lat ubiegłych składają deklarację przystąpienia do matury wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły do dnia 7 lutego 2021


data zamieszczenia: 09.09.2020.

W związku z plenarną radą pedagogiczną, 14 września w szkole dziennej lekcje będą prowadzone w formie skróconej HARMONOGRAM


data zamieszczenia: 07.09.2020.

W związku maturami poprawkowymi, 8 września w szkole dziennej lekcje będą prowadzone w formie skróconej HARMONOGRAM


data zamieszczenia: 03.09.2020.

7 września 2020 r. odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Technikum i Branżowej Szkoły i Stopnia --> HARMONOGRAM