INSTRUKCJE I PORADNIKI


1. Instrukcja logowania się do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
2. Logowanie do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej [video]
3. Instrukcja instalacji MS Office na swoim komputerze z platformy GPE
4. Logowanie do aplikacji Microsoft Teams [video]
5. Obsługa i zarządzanie aplikacją Microsoft Teams [video]
6. Kształcenie na odległość - poradnik

Problem z GPE? Wypełnij formularz
Problem z GPE? Zadzwoń pod numer 58 768 82 44 lub 58 768 82 74


OGŁOSZENIA


data zamieszczenia: 06.09.2023

W dniu 11 września 2023 odbędą się zebrania rodziców uczniów Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2

O godz. 16.30 zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów klas pierwszych do auli szkoły na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami.
O godz. 17.00 odbędą się zabrania dla rodziców i opiekunów uczniów klas starszych.

Po zebraniach ogólnych odbędzie się spotkanie RADY RODZICÓW


data zamieszczenia 19.06.2023

Informujemy, że 23 czerwca sekretariat uczniowski (pok.A2) jest nieczynny.
Sekretariaty pełniące dyżur w zastępstwie: A1 i A5.


data zamieszczenia: 28.04.2023

Uczniowie szkoły dziennej w dniach 1 maja 2023 do 8 maja 2023 mają wolne w związku z świętami kalendarzowymi i egzaminami maturalnymi.
Zajęcia dydaktyczne obowiązuje od 9 maja 2023r.


data zamieszczenia: 23.03.2023

HARMONOGRAM SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW 27 MARCA 2023


data zamieszczenia: 16.12.2021.

Regulamin Bezpieczeństwa Sanitarnego na terenie Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Gdańsku


data zamieszczenia: 24.11.2021.

Dnia 24 listopada 2021 odbędą się zebrania z rodzicami na Platformie Teams według załączonego harmonogramu. Wychowawcy drogą elektroniczną przekażą informację o godzinie spotkania.
Harmonogram


data zamieszczenia: 06.09.2021.

HARMONOGRAM SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW 8 WRZEŚNIA 2021


data zamieszczenia: 03.09.2021.

Deklaracje na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2022 należy złożyć do 15 września 2021.

- uczniowie/absolwenci szkoły dziennej i policealnej dla dorosłych,
Załącznik 3.docx Załącznik 3.pdf

- słuchacze/absolwenci KKZ
Załącznik 3b.docx Załącznik 3b.pdf


data zamieszczenia: 31.08.2021.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.


data zamieszczenia: 29.08.2021.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla szkoły dziennej
Rozpoczęcie roku szkolnego dla szkoły dziennej: Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 odbędzie się 1 września 2021r. w salach lekcyjnych z wychowawcami według poniższego harmonogramu. Na terenie szkoły w częściach wspólnych (korytarze, toalety, klatki schodowe itp.- uczniowie i nauczyciele zakrywają usta i nos
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2021r.


data zamieszczenia: 06.07.2021.

Duplikat legitymacji uczniowskiej
Opłatę w wysokości 9,00 zł prosimy wpłacić na konto:
BANK PEKAO SA
20 1240 1268 1111 0010 5292 0904
Z dopiskiem:
imię i nazwisko ucznia, klasa, duplikat legitymacji
Do sekretariatu szkoły dziennej przynosimy dowód wpłaty oraz aktualne zdjęcie. Potwierdzenie dokonanej opłaty można także przesłać mailem na adres sekretariatu: dzienna@ckziu1.gda.pl


data zamieszczenia: 14.05.2021.

Harmonogram organizacji zajęć w trybie hybrydowym w szkole dziennej Branżowa Szkoła I Stopnia i Technikum nr 2


data zamieszczenia: 13.04.2021.

Uczniowie/słuchacze/absolwenci, którzy uzyskali w sesji styczeń-luty 2021 pozytywny wynik z egzaminu/egzaminów mogą odbierać zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 12.04.2021 w sekretariatach:
A2-sekretariat szkoły dziennej
A5-sekretariat KKZ i szkoły policealnej.
Po odbiór zaświadczenia proszę umawiać się telefonicznie.