Wystąpienie pokontrolne Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Sposoby wykonania wniosków pokontrolnych