Regulamin pracy Centrum 20.05.2024

Polityka czystego biurka

Polityka kluczy

Zgoda na wynoszenie sprzętu it poza miejsce pracy

Zgoda na wynoszenie dokumentów

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 615/24

Procedura wynoszenie dokumentacji sprzętu IT

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - pytania i odpowiedzi

Regulamin pracy zdalnej 20.05.2024

Załącznik 1 wniosek o pracę zdalną

Załącznik 2 wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Załącznik 3 oświadczenie o posiadaniu warunków do pracy zdalnej

Załącznik 4 wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej

Standardy Ochrony Małoletnich CKZiU NR 1

Uchwala Regulamin pomoc zdrowotna 2024

Statut (aktualizacja 13.02.2024)

Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi (aktualizacja 13.02.2024)

Regulamin pracy zdalnej (aktualizacja 13.02.2024)

Regulamin rady pedagogicznej (aktualizacja 13.02.2024)

Polityka ochrony uczniow ckziu nr 1 na rok 2023-2024 (aktualizacja 13.02.2024)

Regulamin Monitoringu (aktualizacja 13.02.2024)

Przedmiot działalności

Status prawny

Majątek szkoły

WSO szkół dla dorosłych

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Program profilaktyczno-wychowawczy

Regulamin organizacyjny

Tryb działania i regulaminy

Regulamin przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańskudata zamieszczenia: 16.12.2021.

Regulamin Bezpieczeństwa Sanitarnego na terenie Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Gdańskudata zamieszczenia: 22.09.2021.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegodata zamieszczenia: 22.01.2021.
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.data zamieszczenia: 14.01.2021.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu.Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III”

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Termin składania ofert – 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 07 stycznia 2021 roku.

data zamieszczenia: 17.12.2020. (aktualizacja: 11.01.2021.)
Zarządzenie Nr 1737/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.12.2020
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1737/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.12.2020
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 1737/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.12.2020
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 1737/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.12.2020
Wykaz ofert
Karta oceny do otwartego naboru ofertZarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu.

data zamieszczenia: 14.06.2019
Zarządzenie


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu.

data zamieszczenia: 10.06.2019
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Regulamin prac Komisji Konkursowej


Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II”

data zamieszczenia: 04.06.2019
Wykaz ofert


Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II”

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Termin składania ofert – 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 27 maja 2019 roku.

data zamieszczenia: 06.05.2019
Zarządzenie 30.04.19 (379.57 KB)
Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert (23.37 KB)
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy (17.23 KB)
Załącznik nr 3 Karta oceny oferty (16.34 KB)