CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1

adres:
al. Gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-10-69-811
REGON: 221905655

centrala: 58 301 42 08

SEKRETARIAT I REKRUTACJA:

liceum ogólnokształcące dla dorosłych
tel. 58 301 64 65
kom. 883 989 978
e-mail: sekretariat.zaoczna@ckziu1.gda.pl

szkoła policealna
tel. 58 301 64 65
kom. 883 989 978
e-mail: sekretariat.zaoczna@ckziu1.gda.pl

kwalifikacyjne kursy zawodowe
tel. 58 301 64 65
kom. 537 401 686
e-mail: kursy@ckziu1.gda.pl

technikum i branżowa szkoła I stopnia
tel. 58 301 98 32
e-mail: dzienna@ckziu1.gda.pl

sekretariat dyrektora CKZiU1
tel. 58 301 42 08 wew. 21
kom. 883 989 450
e-mail: sekretariat@ckziu1.gda.pl

Numery wewnętrzne:

centrala: 58 301 42 08

21 - sekretariat dyrektora CKZiU 1
22 - FAX sekretariat dyrektora CKZiU 1
24 - kierownik ds. egzaminów zawodowych
25 - sekretariat technikum i branżowej szkoły I stopnia
26 - wicedyrektor ds. szkoły młodzieżowej
27 - wicedyrektor ds. kwalifikacyjnych kursów zawodowych
29 - sekretariat szkoły wieczorowej i zaocznej
30 - wicedyrektor ds. szkół dla dorosłych
34 - kadry
42 - z-ca dyrektora ds. administracyjnych
44 - pokój nauczycielski
55 - pedagog szkolny
58 - kierownik kształcenia praktycznego