PLAN ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY
WIECZOROWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
i SZKOŁY PODSTAWOWEJ

semestr

Wiosenny 2024

UWAGA! Plan zajęć należy odświeżać za pomocą przycisku F5 na klawiaturze.Plan aktualny od: 30.04.2024

Plan zajęć wieczorowego LO i Szkoły Podstawowej