Zebranie dla rodziców uczniów Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 odbędzie się 23 marca 2023.r o godzinie 17.00. Harmonogram