Komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2024r.

Formuła 2012 - część pisemna
Formuła 2019 - część pisemna
Harmonogram sesja Zima 2024

Formuła 2012 i 2017 - część praktyczna
Formuła 2019 - część praktyczna