Wyniki przeprowadzonych kontroli są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej CKZiU1 na stronie
http://ckziu1.gda.pl/54-biuletyn-informacji-publicznej